Stäng menyn LR Online

LR Revision Solvit AB

Vi är en revisionsbyrå som utför revision och professionell rådgivning. Våra kunder är mindre och mellanstora företag, föreningar och stiftelser i en mängd olika branscher. Revision är viktig ur flera synvinklar bland annat då den säkerställer god redovisning och medverkar till bra rutiner och hög intern kontroll.

Genom vårt arbete får vi god kunskap och insikt om olika verksamheter och branscher. Erfarenhet och kunskap som möjliggör värdefull rådgivning för våra kunder.

Det är en stor styrka att vara en del av LR nätverket som har stor spridning i Sverige och internationellt. Det ger oss tillgång till all kompetens och resurser som kan tänkas behövas för revision och professionell rådgivning.

Vi älskar vårt arbete och drivs av att jobba med ekonomiska frågor i nära samarbete med seriösa och duktiga människor.

Välkommen att kontakta oss!

Aktuellt

Bilförmån

Läs mer

Uppdaterat 210409: Aktuellt kring Covid-19 för svenska företag

Läs mer

Förlängning av Coronastöd- uppdatering från 201109

Läs mer

Budgetproposition för 2021

Läs mer

Förslag till omställningsstöd för företag som tappat mer än 30 % i omsättning…

Läs mer

Newsletter March 2020

Support for companies in connection with the current outbreak of coronavirus (COVID-19) pandemic in Sweden.
Read more

Sänkt krav på aktiekapital

Läs mer